Entreprenörer, kreatörer, innovatörer

Tidigare idag höll Wondercom i ett speed meeting för entreprenörer inom den kreativa näringen. Mötet ägde rum på Östsam i samband med en tvådagarskonferens för entreprenörer och intressenter inom projektet Urban Creative Poles (UCP). Dagen inleddes med föredrag av bl a Göran Cars , Zilvinas Lilas och Joppe Pihlgren. UCPs projektmedlemmar kommer från fem olika länder – Sverige, Polen, Litauen, Estland och Tyskland. Speed meeting aktiviteten blev lyckad och samtalen blev allt intensivare ju längre tiden gick. Förhoppningsvis leder aktiviteten till ett utökat idéutbyte och till att nya kontaktytor skapas mellan entreprenörer, företag och länder. Spännande föredrag, möten och en intressant och rolig dag som säkert leder till att fler idéer blir verklighet! : – )

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *