Account Planner

Wondercoms anser att man måste utgå från vad som finns i huvudet på målgruppen när man arbetar fram reklamkoncept och kommunikativa lösningar. Gör man inte det, är sannolikheten för att man lyckas bryta igenom i bruset minimal, för att inte säga obefintlig.

Utifrån denna insikt arbetar Wondercom med research och analys av bl a kundens målgrupp, rådande uppfattningar hos målgruppen och konkurrerande varumärken. Med detta som bas formulerar Wondercom en kommunikationsstrategi som på ett tydligt sätt leder in i konceptfasen. Den kreativa briefen lyfter fram de viktiga delarna i arbetet med varumärket och tar även upp målsättningarna med kommunikationen. För att mäta uppnådd effekt av kommunikationen erbjuder Wondercom olika typer av mätningar. Vill ni deltar Wondercom även i konceptarbetet – och då med kunskapen om slutkunden i fokus.

Genom att samarbeta med Wondercom frigörs tid och kraft både från projektledaren och kreatörerna. Genom Wondercoms arbete får ni ett antal insikter om målgruppen och er kunds bransch, vilka hjälper er att fokusera på det väsentliga när ni tar fram ert konceptförslag.

Vårt gemensamma mål är naturligtvis att skapa kommunikation som når fram till målgruppen. Och som därmed leder till önskat beteende hos målgruppen och därigenom på sikt fler affärer och nöjda kunder för er beställare. Wondercoms erfarenhet är att detta arbetssätt leder till en annan dialog med byråkunden. Och till att byrån på sikt får en högre trovärdighet i sin reklambyråroll.

Verkar detta intressant? Kontakta Wondercom för en fortsatt diskussion.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *