Om Wondercom.

Utifrån kunskap om era kunder hjälper Wondercom er att identifiera vad som är unikt med ert företag. Först därefter skapar vi tillsammans kreativ kommunikation som når fram till er målgrupp och som leder till önskad effekt: Nya kunder och fler affärer!

Viktiga hörnstenar i Wondercoms erbjudande är undersökningar och analyser vilka främst handlar om att ta reda på mer om era kunder och vilka uppfattningar de har om ert företag. Detta eftersom era chanser att lyckas med er marknadsföring ökar markant om ni känner era kunder.

Nu tänker du kanske att ni redan känner till branschen ni verkar inom och vet hur den är uppbyggd och fungerar. Det är förmodligen sant! Däremot är Wondercoms erfarenhet att kunskapen om de uppfattningar era kunder bär på oftast är väldigt låg. Ibland t o m obefintlig. Någonstans längs vägen har man helt enkelt glömt bort att fråga den viktigaste personen av alla vad hon tycker och tänker. Vilken kunskap och vilka attityder respektive beteenden kunden har och vad vi ska fokusera på för att få henne intresserad av ert företag.

För att nå ert mål behöver ni kunna besvara ett antal frågor.
På Wondercom kallar vi denna arbetsprocess The Way of Wonder.

Läs mer om Wondercoms erbjudande här …

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *