Erbjudande

The Way of Wonder
Anlita Wondercom som er reseledare på vägen och låt Wondercom hjälpa er genom de olika marknadsföringssteg just ert företag behöver ta för att nå målet. På Wondercom kallar vi denna arbetsprocess The Way of Wonder.

Wondercom kan hjälpa er igenom hela arbetsmodellen The Way of Wonder, eller med valda delar utifrån era behov.

Var befinner ni er nu?

Vilka uppfattningar finns om ert företag  hos kunder och presumtiva kunder idag?

VAD VI GÖR:

 • Uppstartsmöte med berörda på företaget med syfte att inhämta kunskap om företaget och dess produkter/tjänster.
 • Genomgång av befintligt material, t ex:
  – marknadsundersökningar, webbstatistik, tidigare kampanjer, varumärkesplattform.
 • Kvalitativa undersökningar med kunder och presumtiva kunder.

VAD NI FÅR:

 • En bild av hur era kunder och presumtiva kunder ser på er och på konkurrerande företag.
 • Idientifiering av problemområden:
  – operativa problem och önskemål som lyfts fram av målgruppen och som direkt bör tas vidare i organisationen utifrån fastställd handlingsplan.

Var skulle ni vilja vara?

Vilka uppfattningar skulle ni vilja att era kunder och presumtiva kunder har om ert företag?

VAD VI GÖR:

 • Intern workshop / undersökning med berörda på företaget med syfte att besvara ovanstående fråga. Följande parametrar tas upp:
  – vision och mål.
  – målguppen.
  – konkurrenter.
  – särskiljare / unikiteter.
  – marknadsföring.

VAD NI FÅR:

 • Svar på var ni befinner er just nu och vart ni skulle vilja vara. Fokus på särskiljande egenskaper ur ett marknadsföringsperspektiv.
  – utifrån er vision, mål och kunskap om branschen.

Hur når ni dit?

Vi formulerar en övergripande kommunikationsstrategi för er marknadsföring och genomför reklameffektmätningar för att följa hur uppfattningarna om ert varumärke förändras över tid.

VAD VI GÖR:

 • Analys av helhet, målgrupper, konkurrenter, omvärld och kommunikation – d v s en helhetsanalys av vad som framkommit i steg 1 & 2.
 • Fastställande av kommunikationsmål.
 • Reklameffektmätning.

VAD NI FÅR:
En verktygslåda för att arbeta långsiktigt med er marknadsföring.

 • Kommunikationsstrategi. Denna utgör ramen inte bara för de kreativa budskapen, utan också för var och när ni ska synas.
 • Intern förankring.
 • Profilering och marknadsföringsmaterial.
 • En bild av hur uppfattningarna om ert varumärke förändras över tid inklusive handlingsplan och åtgärd. Reklameffektmätningen hjälper oss att hålla koll på  att vi är på rätt väg mot målet – Nya kunder och fler affärer.

Vissa av tjänsterna levereras i samarbete med underleverantörer.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *