ÖstgötaForum anlitar Wondercom

Wondercom anlitas av ÖstgötaForum för att genomföra undersökningar både med besökare och utställare. Syftet med undersökningarna är att få en bild av hur målgrupperna upplever mässan och hur den kan vidareutvecklas i framtiden. Båda undersökningarna görs i Webropols webbverktyg,  vilket underlättar både genomförande och uppföljning, såväl som jämförelser över tiden.

Östgötaforum äger rum den 28-29 september 2011 och är regionens största mötesplats för företag. Under två intensiva dagar samlas närmare 200 företag och organisationer i Cloetta Center. Förra året besöktes mässan av 4 500 personer. Här knyter du kontakter som leder till nya affärer. Läs mer om ÖstgötaForum här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *