Kreativitet-lekfullhet på fullaste allvar

Eva Cedervall höll i en spännande work-shop på temat KreativitetGalleri Ars Armandi i Mjärdevi. Kreativetet är något som vi alla bär inom oss och som tar sig olika uttryck från person till person. Därför är det väldigt intressant att följa och fundera kring vad som egentligen är kreativt och vem eller vilka som är just kreativa. Det tycker iallafall Kristin på Wondercom efter nästan 20 år i reklambranschen, där ju kreativitet är avgörande för framgång.

Kreativt tänkande kan vara det som är skillnaden mellan att leda utvecklingen och att bara följa den. Samtidigt är det värt att notera att en reklamkampanj, hur kreativ den än må vara, inte nödvändigtvis når målet avseende beställarens affärsmål. Är kampanjen då kreativ? Denna fråga är naturligtvis intressant att fundera över som reklamköpare. Och för oss i branschen. Vet du kanske svaret?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *